Γ‰cole Windsor Secondary
North Vancouver School District
Staff Info

​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Administration

​
NAME
TITLE
​​GRADE
EMAIL
J. McGowan
Principal
​​Grade 12
K. Curry
Vice Principal
​​Grade 8, 10 & International
S. Sharp
Vice Principal
​​Grade 9 & 11
ssharp@sd44.ca​
A. Valente
Administrative Assistant

avalente@sd44.ca
J. O'Carroll
Records Clerk    
​
jocarroll@sd44.ca​Counsellors​NAME
​GRADE​EMAIL
M. So
​​​Grade 8 Counsellor
International Student Counsellor

mso@sd44.ca
​
D. Lavallee
​Grade 9 Counsellor
Choices Counsellor
​dlavallee@sd44.ca
​
S. Maquignaz
​Grade 10 Counsellor
Grade 12 Counsellor - Last Names A-R
​smaquignaz@sd44.ca
​
​
S. Martin

Grade 11  Counsellor
Grade 12 - Last Names S-Z

​
smartin@sd44.ca
​


Teaching Staff

​
​NAME
​EMAIL
​
​​COURSE OUTLINES
A. Anderson
​aanderson@sd44.ca
​                     


​Foods 9/10​Foods 11/12​

​CLE 10​
​Foods 9/10
A. Bennett
​abennett@sd44.ca​

​


​
​​
​C. Bradshaw
​cbradshaw@sd44.ca
​​


A. Budd​
​abudd@sd44.ca
​
​M. Burnett​
​mburnett@sd44.ca
​
​J. Capri
​jcapri@sd44.ca​
​​​​​
​I. Chou
​ichou@sd44.ca
​​​​​
​C. Dang
​cdang@sd44.caEXP 11

Comp Cult 12


EXP 11

​J. D'Aurora
​​jd'aurora@sd44.ca
​Cult Com 9​
Cult Com 9
Carrieres 10

SS 8

​N. Deminger
​ndeminger@sd44.ca

ENG 9

ENG 8​
ENG 9
W. Didier
​wdidier@sd44.ca
Ma 9
Ma 10

FOM 11​
Ma 10
J. Drew​
​jdrew@sd44.ca
​​

​
​C. Dube
​cdube@sd44.ca​​Comp 10
Comp 10

ENG 12​
​
​M. Dunn
​mdunn@sd44.ca

ENG 12
EFP SL 11
EFP SL 11

​EFP SL 11​
​M. Elliott
​​melliott@sd44.ca
​​
​​​
​D. Embley
​dembley@sd44.ca
​
B. Farrell​
​bfarrell@sd44.ca
​Website
Sc Nat 8

Chem 11

Sc Nat 8

Chem 12​

​​M. Fong
​mfong@sd44.ca
​
Fit 10 - 12​
Fit 10 - 12​

Soccer
​A. Francis
​​afrancis@sd44.ca​
​​​​​
​M. Heaven
​​mheaven@sd44.ca
​
​​K. Jung
​kjung@sd44.ca
​
​
​Careers 8
​Econ 12
​
​G. Karvelis
​gkarvelis@sd44.ca
ENG 8​


​
​M. Kelsch
​mkelsch@sd44.ca
​
​​​​
​A. Kozak
​akozak@sd44.ca
​


​
​D. Laufer
​dlaufer@sd44.ca​​​​
​
D. Lavallee​
​dlavallee@sd44.ca
​​
​
​
​
​K. Layton
​klayton@sd44.ca
​​​​​
​
T. Lazarova

​tlazarova@sd44.ca
​

​TEX 10/12
Fash Design


​TEX 8

Foods 9/10

​TEX 9

​A. Lewis
alewis@sd44.ca​
​​

PHE 8​
​
​K. Lonneberg
​klonneberg@sd44.ca

Sc 10
Sc 9

Life Sc 11​

​ S. Lonsbrough

​slonsbrough@sd44.ca

​T. Luchinski
​tluchinski@sd44.ca
​
PreCalc 12​​
WPM 10
MA 9​
PreCalc 11​​

​S. Mah
​smah@sd44.ca
​​Act Liv 11/12
​PHE 9
​PHE 9​
PHE 8​
​
​S. Martin
smartin@sd44.ca

​


​W. Martin
​wmartin@sd44.ca


PreCalc 11
PreCalc 11
Ma 8​
​E. Minn
​eminn@sd44.ca
​Sc 8
ANAT 12
Sc 10
​ANAT 12​

​
​C. Misceo
​cmisceo@sd44.ca
​​SP 9

SP 10

​FR 8​
​S. Myers
​shawnmyers@sd44.ca
​


​
​A. Ng
​ang@sd44.ca
​
 LC
T3LC
​
LC​
​
​S. Oliver
​soliver@sd44.ca
https://sianoliver.weebly.com/​

CLC 12​
CLE
​WEX 12
​L. Ottenbreit
​lottenbreit@sd44.ca​

​​​​​
​I. Palaz
​ipalaz@sd44.ca

​
FRAL 8​

​Lang Cult 12​
​FRAL 8


​M. Pruner
​​mpruner@sd44.ca

​

​M. Roberts
​mroberts@sd44.ca​​
​
​
​
​A. Rodrigue
​arodrigue@sd44.ca​​
​

​P. Ryan
​pjryan@sd44.ca


​


​J. Schuman
​jschuman@sd44.ca
​

PHE 10
SS 9​
PHE 10


​C. Sherman
​​csherman@sd44.ca​
​
​​EFP W11
​


BC Culture

Lang Strat​

​ 
​A. Shobridge
​ashobridge@sd44.ca
​
Ma 8
Ma 9

Calc 12​

Ma 9​
​M. So
​mso@sd44.ca

​Acct 11
Acct 12
Fin Acct 12​​​


​

​P. Tadey
​ptadey@sd44.ca
​
Physics 12
Physics 11
Sc 9​
Physics 11

​M. Thomas
marnathomas@sd44.ca
​

​​​​
​A. Van Samang
​avansamang@sd44.ca
​​


​
​K. Woo​d
​kwood@sd44.ca

PHE 9

SC 8
Dance​


 Other Websites

​NAME
​WEBSITE LINK
​Career Education Facilitator​​ - S. Oliver
​Windsor Work Experience Blog