Γ‰cole Windsor Secondary
North Vancouver School District
Staff Info

​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Administration

NAME
TITLE
​​GRADE
EMAIL
J. McGowan
Principal
​​Grade 12
K. Curry
Vice Principal
​​Grade 9, 11 & International
C. Hall
Vice Principal
​​Grade 8 & 10
chall@sd44.ca​
A. Valente
Administrative Assistant

avalente@sd44.ca
J. O'Carroll
Records Clerk    
​
jocarroll@sd44.ca​CounsellorsNAME


G​RADE
​

EM​AIL


M. So
​​​Grade 9 Counsellor
International Students Counsellor

mso@sd44.ca
​
D. Lavallee
 
​Grade 10 Counsellor
Choices Counsellor
​​​dlavallee@sd44.ca​​​​​
​
S. Maquignaz
​Grade 8 Counsellor
Grade 11 Counsellor - Last Names A-R
​smaquignaz@sd44.ca
​
​
S. Martin

​

Grade 11  Counsellor - Last Names S-Z
Grade 12  Counsellor

​


​
smartin@sd44.ca​


Teaching Staff

​
​NAME
​EMAIL
​
​​COURSE OUTLINES
A. Anderson
​aanderson@sd44.ca
​                     
​
​
​

​M. Ballou
​mballou@sd44.ca
​​​​​
A. Bennett
​abennett@sd44.ca​


​
​​
​C. Bradshaw
​cbradshaw@sd44.ca
​​


A. Budd​
​abudd@sd44.ca
​
​M. Burnett​
​mburnett@sd44.ca
​
​I. Chou
​ichou@sd44.ca
​​​​​
​C. Dang
​cdang@sd44.ca

​J. D'Aurora
​​jd'aurora@sd44.ca
​
​N. Deminger
​ndeminger@sd44.ca


​
W. Didier
​wdidier@sd44.ca


​

J. Drew​
​jdrew@sd44.ca
​​

​
​C. Dube
​cdube@sd44.ca​​

​
​
​D. Embley
​dembley@sd44.ca
​
B. Farrell​
​bfarrell@sd44.ca
​​
​​M. Fong
​mfong@sd44.ca
​
​
​


​A. Francis
​​afrancis@sd44.ca​
​​​​​
​N. Gill
​ngill@sd44.ca
​​​​​
​M. Heaven
​​mheaven@sd44.ca
​
​​G. Karvelis
​gkarvelis@sd44.ca
​


​
​M. Kelsch
​mkelsch@sd44.ca
​
​​​​
​A. Kozak
​akozak@sd44.ca
​


​
​D. Laufer
​dlaufer@sd44.ca​​​​
​
D. Lavallee​
​dlavallee@sd44.ca
​​
​
​
​
​K. Layton
​klayton@sd44.ca
​​​​​
T. Lazarova
​tlazarova@sd44.ca
​
​C. Lee
​charlenelee@sd44.ca​

​​​​
​C. Lee Sun
cleesun@sd44.ca​
​
​​​​
A. Lewis
​alewis@sd44.ca
​
​​​​
​K. Lonneberg
​klonneberg@sd44.ca
​
​S. Lonsbrough
​slonsbrough@sd44.ca

​T. Luchinski
​tluchinski@sd44.ca
​
​​

​

​​A.Lum
​alum@sd44.ca

​
​
​
​
​S. Martin
smartin@sd44.ca

​
​W. Martin
​wmartin@sd44.ca
​
​E. Minn
​eminn@sd44.ca
​


​​

​
​C. Misceo
​cmisceo@sd44.ca
​​


​​
​S. Myers
​shawnmyers@sd44.ca
​


​
​A. Ng
​ang@sd44.ca
​


​
​
​
​S. Oliver
​soliver@sd44.ca
https://sianoliver.weebly.com/​

​

​
​L. Ottenbreit
​lottenbreit@sd44.ca​
​​​​​
​A. Ouellet
​​aouellet@sd44.ca

​​​​
​I. Palaz
​ipalaz@sd44.ca

​
​​
​

​S. Peters
speters@d44.ca
​
​​​​
​M. Pruner
​​mpruner@sd44.ca
​


​M. Roberts
​mroberts@sd44.ca​​
​
​
​
​
J. North

​jnorth@sd44.ca
​​
​

​​K.Roumeliotis
​​kroumeliotis@sd44.ca​​

​
​
​
​

​P. Ryan
​pjryan@sd44.ca

​


​J. Schuman
​jschuman@sd44.ca
​


​

​C. Sherman
​​csherman@sd44.ca​
​

​

​
​ 
​A. Shobridge
​ashobridge@sd44.ca
​


​
​
​M. So
​mso@sd44.ca

​​​​


​
​P. Tadey
​ptadey@sd44.ca
​


​

​M. Thomas
marnathomas@sd44.ca
​A. Van Samang
​avansamang@sd44.ca

​K. Woo​d
​kwood@sd44.ca
​

 Other Websites​

​NAME
​WEBSITE LINK
​Career Education Facilitator​​ - S. Oliver
​Windsor Work Experience Blog