Γ‰cole Cleveland Elementary
North Vancouver School District
School Supply Lists

​

Please see below for our English and French Program 2022-2023 school supply lists. These should be brought to school on the first full day of classes; Wednesday, September 7th.  For our incoming Kindergarten students, the classroom teacher will be in touch with you about supplies.​​

Have a great summer; we look forward to seeing everyone in the fall!

​Grade 1 ENGLISH.pdf                                      Grade 1 FRENCH.pdf

Grade 2 ENGLISH.pdf                                      Grade 2 FRENCH.pdf

Grade 3 ENGLISH.pdf                                      Grade 3 FRENCH.pdf

Grade 4 ENGLISH.pdf                                      Grade 4 FRENCH.pdf

Grade 5 ENGLISH.pdf                                      Grade 5 FRENCH.pdf

Grade 6 ENGLISH.pdf                                      Grade 6 FRENCH.pdf

Grade 7 ENGLISH.pdf                                      Grade 7 FRENCH.pdf