Γ‰cole Braemar Elementary
North Vancouver School District
​​​​​​​​​​​​​​
 

Braemar Bulletins

Please stay informed! 
There are two monthly bulletins sent to all parents and guardians with the latest news and events of what's happening at Braemar. 

2022/2023
Braemar Bulletin December 05, 2022    https://www.smore.com/2fazj​​​​​
Braemar Bulletin November 21, 2022      https://www.smore.com/a925f​
Braemar Bulletin November 7, 2022​      https://www.smore.com/q7r40​
Braemar Bulletin October 17, 2022​          https://www.smore.com/7hb6q​
Braemar Bulletin October 3, 2022             https://www.smore.com/ah9mc
Braemar Bulletin September 16, 2022     https://www.smore.com/9tudk
Braemar Bulletin September 02, 2022      https://www.smore.com/7uhg9​


​
Screen Shot 2020-04-02 at 11.02.15 PM.png
 
  

 
 
 
​